Konkurs Przyroda u Twoich Drzwi
Fundacja BOŚ

Koordynatorzy konkursu “Przyroda u Twoich drzwi”

Karolina Jabłońska

Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz fotografię w Europejskiej Akademii Fotografii. Wielbicielka wszelkich peregrynacji (nie ma reguły , ale zwykle jest to Afryka, kraje arabskie), wspinaczki (Alpy, Tatry), kina rosyjskiego i irańskiego oraz wszystkiego co jest związane kulturą arabską. W wieku lat 5 dostała aparat fotograficzny do rąk i od tej pory z nim się nie rozstaje. Laureatka wielu konkursów fotograficznych ogólnopolskich i międzynarodowych, ostatnio jej prace można oglądać m.in. w Belgii i Kuwejcie . Członek Jury wielu konkursów fotograficznych od 2005 r. Na co dzień łączy swoją pasję z pracą, wykonując fotografię reportażową, głównie wydarzenia kulturalne oraz sportowe, również reportaże ślubne. W każdej wolnej chwili pogrąża się w lekturze ulubionych książek ,głównie z dziedziny literatury faktu i podróży ( R. Kapuściński, C. Nooteboom, W. Jagielski, A. Perez-Reverte) i sama podróżuje. Oprócz pracy jako fotograf od dwóch lat jest koordynatorem organizacji najpopularniejszej w Polsce Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Współpracuje m.in. z Wojskiem Polskim oraz Fundacją Polsko – Niemieckie Pojednanie.
„O każdej drodze lubię myśleć, że jest ona drogą bez końca, że biegnie dookoła świata.” (Ryszard Kapuściński)

Marcin Roykiewicz

Magistrant na wydziale Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Pracuje pod okiem dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem – dr Anny Kalinowskiej. Tematem jego pracy dyplomowej jest funkcja reklamy w edukacji zrównoważonego rozwoju. W Fundacji Banku Ochrony Środowiska praktykował i już tam pozostał. Film jest jego pasją już od wczesnych lat młodzieńczych. Obecnie kręci krótkie etiudy filmowe oraz sprawozdania ze zdarzeń kulturalnych takich jak Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W tym roku zaczyna naukę w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. W przedsięwzięciach Fundacji Banku Ochrony Środowiska stara się połączyć swoją wiedzę nabytą na studiach wraz ze swoim filmowym zainteresowaniem. Konkurs „Przyroda u Twoich drzwi” jest właśnie takim projektem.


FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Fundacja powstała w grudniu 2009 roku z inicjatywy Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Organizacja jest pierwszą fundacją banku działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Wypełnia w ten sposób lukę na rynku fundacji korporacyjnych w Polsce.

Misja Fundacji

Promujemy i wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego. Wierzymy, że świadomi obywatele będą odpowiedzialnie włączać się w ochronę środowiska we własnych społecznościach.

Działania

Wierzymy w sens działań systematycznych i długofalowych. Takich, które pomogą nam dokonać zmiany społecznej. Będziemy realizować własne programy i projekty, współpracować z organizacjami pozarządowymi, rozwijać wolontariat pracowniczy, angażować się w rozwój i realizację strategii społecznej odpowiedzialności Banku Ochrony Środowiska. Docelowo Fundacja będzie finansowo wspierać wybrane przedsięwzięcia innych podmiotów.

BOŚ Bank

„Rzetelny bank – w trosce o Ciebie i nasze środowisko” to misja, którą kierują się pracownicy i kierownictwo Banku Ochrony Środowiska. BOŚ S.A. jest liderem w bankowym finansowaniu ochrony środowiska w Polsce. Na ten cel przeznaczył już ponad 9 mld zł, czym przyczynił się do osiągnięcia istotnych efektów ekologicznych. Od 2 lat realizowany jest program „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank włącza się także w organizowanie konkursów, seminariów i warsztatów poświęconych sprawom ekologii. Sam również jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”.