Konkurs Przyroda u Twoich Drzwi
Fundacja BOŚ

FAQ

Czym jest konkurs „Przyroda u Twoich drzwi”?

„Przyroda u Twoich drzwi” jest organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursem fotograficzno – filmowym skierowanym do uczniów gimnazjum oraz szkół średnich. Tematem nadsyłanych prac ma być pokazanie problemu jaki niesie proces rozprzestrzeniania się osiedli ludzkich, a tym samym odbierania naturalnych siedlisk flory i fauny (przykładowy film oraz zdjęcie można znaleźć na www.przyrodautwoichdrzwi.pl). Tematyka konkursu wiąże się z faktem, iż rok 2010 jest uznany przez Organizacje Narodów Zjednoczonych, jako Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej.

Na jakie prace czekamy?

Tematem konkursu jest problem zmniejszania się różnorodności biologicznej, niszczenia siedlisk flory i fauny poprzez ekspansyjną działalność ludzi. Nadesłane prace mają pokazać jak przyroda próbuje powrócić na tereny, z których została wyparta przez człowieka (np. dziki buszujące w śmietnikach, rośliny wyrastające ze ścian budynków). Przykładowe zdjęcie oraz film znajdziesz tutaj.

W jakiej formie należy przesyłać zdjęcia oraz filmy?

Zdjęcie należy przesłać w dwóch formach:
- zdjęcia na papierze fotograficznym o wymiarach 15×21 cm lub większe;
- CD lub DVD zawierające zdjęcie w formacie .TIFF lub .JPG ( wymiar minimum 2300 pikseli – krótszy bok);
Film nie może być dłuższy niż 2 min. i powinien zostać nadesłany na CD lub DVD w jednym z wymienionych formatów: .avi, mpeg, divix, xvid.
Do zdjęcia oraz filmu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w załączniku numer 3 i 4.

Jak długi powinien być film?

Film powinien trwać do 2 minut, ale jego długość nie wpłynie na ocenę.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli Posiadasz pytania dotyczące konkursu masz dwie drogi kontaktu:

1. Wyślij swoje zapytanie na adres: konkurs@przyrodautwoichdrzwi.pl

2. Zadzwoń pod numer tel. 22 532 71 97, fax 22 532 71 92. Biuro jest czynne w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach 9:00 – 16:00

Jak zgłosić siebie i swoją szkołę do konkursu?

Aby zgłosić siebie i szkołę należy:
1. Przeczytać regulamin konkursu (znajduje się tutaj);
2. Zorganizować wewnętrzne eliminacje (sugestia znajduje się w załączniku nr 1 do pobrania z Zakładki Załączniki do pobrania znajdującej się tutaj);
3. Po odbytym wewnętrznym etapie zwycięskie zdjęcie lub film przesłać do siedziby Fundacji BOŚ (adres znajduje się w regulaminie oraz tutaj);
4. Czekać na wyniki :-)

Jakie są nagrody?

Nagrodami dla zwycięzców są aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe oraz MP3. Ponadto szkoły, których reprezentanci zdobyli 1, 2 lub 3 miejsce otrzymają wysokiej jakości sprzęt naukowy w postaci mikroskopów. Nagrodzone zostaną również osoby wyróżnione oraz te, których zdjęcia zostaną pokazane na ogólnopolskiej wystawie „Przyroda u Twoich drzwi”.

Do kiedy można wysyłać prace?

Prace można nadsyłać do siedziby Fundacji BOŚ do 30 listopada (liczy się data stempla pocztowego).

Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników?

Zawiadomienie o wynikach nastąpi po 20.12.2010 drogą mailową lub telefoniczną.

Terminarz całego konkursu:

Eliminacje szkolne 1.09-19.11.2010 r.:
- Ogłoszenie Konkursu w szkołach 1-20.09.2010 r.
- Zgłoszenie szkoły do Konkursu na adres mailowy Organizatora do 25.09.2010 r.
- Dostarczenie prac konkursowych do szkoły do 15.11.2010 r.
- Głosowanie szkolne na najlepsze prace do 19.11.2010 r.
- Wysyłka na adres Organizatora zwycięskich prac eliminacji szkolnych do do 30.11.2010 r.
Ostateczny termin przyjmowania prac do 30.11.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Posiedzenie Jury do 20.12.2010 r.
Zawiadomienie o wynikach po 20.12.2010 r.
Ekspozycja wystawy 10.01.2011 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdziesz w Regulaminie