Konkurs Przyroda u Twoich Drzwi
Fundacja BOŚ


Szanowni Państwo,

ten rok został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Z tej okazji chcielibyśmy w nowym roku szkolnym 2010/2011 zainteresować młode pokolenie Polaków otaczającą przyrodą i jej zmianami wynikającymi z ekspansji człowieka.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Filmowy zatytułowany „Przyroda u Twoich drzwi”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy potrafią pokazać, w jaki sposób przyroda przystosowała się do warunków środowiska zmienionych przez gospodarkę człowieka. Interesują nas wszelkie udokumentowane filmowo lub fotograficznie dowody na to, że w zmienionym przez człowieka środowisku rośliny i zwierzęta potrafiły stworzyć własną „niszę ekologiczną”.

Nasz konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego. W pierwszym etapie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie, którzy w swoich szkołach przedstawią film lub fotografię. Ich prace będą poddane publicznej ocenie. Spośród przedstawionych prac, w drodze głosowania wewnątrz szkoły, zostaną wyłonione dwie najlepsze prace: jedna w kategorii film, druga w kategorii fotografia. Zwycięskie prace będą reprezentowały daną szkołę w ogólnopolskim etapie naszego konkursu. Konkurs będzie trwał od 1 września do 30 listopada 2010 roku.

Oprócz satysfakcji, zwycięzcy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, sprzęt multimedialny). Nagrodzone cennym sprzętem dydaktycznym zostaną także ich szkoły. Ponad to zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie „Przyroda u Twoich drzwi”.

Nasza inicjatywa stanowi cenną formę praktycznej i skutecznej edukacji młodzieży oraz wpisuje się doskonale w trwającą właśnie dekadę lat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (2005-2014) ogłoszoną przez UNESCO i ONZ.

Wierząc w zrozumienie wagi i rangi edukacji przyrodniczej, zwracamy się do Państwa z prośbą o popularyzację naszej inicjatywy wśród uczniów Państwa szkoły. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Licząc na przychylne potraktowanie naszej propozycji i przystąpienie szkoły do konkursu, łączymy serdeczne wyrazy szacunku.

Zespół Konkursu “Przyroda u Twoich Drzwi”