Konkurs Przyroda u Twoich Drzwi
Fundacja BOŚWłaśnie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych
(należało je wysłać do 30 listopada br. decydowała data stempla pocztowego)
Ocena nadesłanych prac przez Jury nastąpi do dnia 20 grudnia 2010 r.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni emailem bądź telefonicznie o przyznaniu nagrody,
a wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu po 20 grudnia 2010 r.